DỊCH VỤ của BOX VISUAL

BOX VISUAL cung cấp cho thương hiệu của bạn đa dạng các hình thức hình ảnh thời trang thương mại với 4 gói dịch vụ nổi bật:

1. Chụp ảnh Catalog

Chụp người mẫu với phông nền trơn, hình ảnh có thể sử dụng trên các sàn thương mại điện tử.


2. Chụp ảnh Outdoor

Chụp một/nhiều người mẫu riêng hoặc gộp chung nhiều thương hiệu trong buổi chụp ngoài trời.


3. Chụp ảnh Concept

Thuê riêng studio và thiết lập chủ đề/bối cảnh riêng biệt của từng thương hiệu.


4. Chụp ảnh Campaign

Buổi chia sẻ chụp ảnh dài ngày ở các địa điểm ngoài Sài Gòn.


Đâu sẽ là giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất dành cho thương hiệu của bạn? Liên hệ và cùng BOX VISUAL tìm ra hướng đi đúng đắn.