Đường Huyết Vũ

Đường Huyết Vũ

"Đừng đỡ ta. Nếu phải bám vào ngươi ta sẽ chết. Giây phút cần có người khác dìu là lúc cuộc sống của ta chấm dứt. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể tự mình bước đi chỉ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay"